Waar zijn al die schepenwissels voor nodig?

Een gemeentebestuur moet sinds deze legislatuur werken volgens een Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het is (gelukkig) niet meer zoals vroeger. Nu moet je een gemeente bekijken als een bedrijf, waarbij je verplicht een meerjarenplanning moet opstellen voor 6 jaar. Het gemeentebestuur bepaalt daarin haar prioriteiten en koppelt daar verplicht een sluitend budget aan vast. De […]

Loading