Er zijn te weinig fietspaden en ze worden slecht onderhouden.

Het is absoluut terecht dat er nood is aan meer, veilige en goed onderhouden fietspaden. Vooral op het gebied van de fietsverbindingen tussen de 4 dorpskernen valt er nog veel te verbeteren. Maar tussen droom en werkelijkheid staan meestal praktische problemen. Groot knelpunt is de vaak lange weg om te onteigenen en de daarmee gepaard […]

Loading