De gemeente laat het onkruid in bermen woekeren en doet onvoldoende aan groenbeheer.

Wat velen niet weten is dat bermbeheer wettelijk vastgelegd is in het zogenaamde Bermbesluit. Dit besluit (Vlaamse Executieve van 27 juni 1984) is toepasselijk op de bermen en taluds gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Het gebruik van biociden op bermen is verboden. Via ecologisch bermbeheer streeft men ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk […]

Loading