Er zijn te weinig fietspaden en ze worden slecht onderhouden.

Het is absoluut terecht dat er nood is aan meer, veilige en goed onderhouden fietspaden. Vooral op het gebied van de fietsverbindingen tussen de 4 dorpskernen valt er nog veel te verbeteren. Maar tussen droom en werkelijkheid staan meestal praktische problemen. Groot knelpunt is de vaak lange weg om te onteigenen en de daarmee gepaard […]

De gemeente heeft er niet alles aan gedaan om een fietspad te realiseren langs de E34.

Op dit moment zijn de werken voor de bouw van een brug over de E34 aan het kruispunt Stroomstraat/Kraaigemstraat in volle gang. Tegen het voorjaar van 2019 komt Oosteeklo over de brug naar Bassevelde, net zoals Bassevelde dat zal doen richting Oosteeklo. Het wordt een kunstwerk met een rijvak in elke richting, met netjes afgescheiden […]

Loading