17 – Saskia Clinckemaillie

  • kandidaat nummer: 17
  • beroep: kantoorhouder bij Bpost
  • leeftijd: 47 jaar
  • gezinssituatie: Gehuwd met Stefan Firens. Mama van Amber Jelle Febe en Laura, pleegmama van Mehdi en Mathias.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Ik ben Saskia Clinckemaillie uit Bassevelde. Samen met mijn man Stefan heb ik 4 kinderen en 2 pleegkinderen. Ik werk reeds 23 jaar bij Bpost. 

Door mijn expertise in pleegzorg wil ik mij inzetten voor kinderen in jeugdzorg.
Kwetsbare kinderen en jongeren moeten gepaste hulp krijgen,  zichzelf kunnen ontplooien en voldoende stabiliteit krijgen zodat ze hun steentje kunnen bijdragen in onze maatschappij. Snelle zorgsteun is noodzakelijk. Een zorgcrisis kan niet en raakt aan de fundamenten van een gezonde samenleving.

Ook ontwikkelingslanden trekken mijn aandacht.
Jaren sturen we een humanitaire container naar Gambia, het kleinste en armste land in West-Afrika. Zo steunen we er hulpbehoevenden en het ziekenhuis in Bullock dat via sponsoring door ons is gerealiseerd.

Loading