Groen, landelijk Assenede waar het goed leven en werken is

 • We kiezen voor een verkeersveilige gemeente door het toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen. Kritieke punten worden aangepakt door bijvoorbeeld de realisatie van een trajectcontrole en parkeerhavens in de Staakstraat, Sasdijkstraat, Kapellestraat en Noordstraat. Bovendien creëren we extra trage wegen en fietspaden.

 

 • We waken over een vlotte ontsluiting van onze gemeente naar de E34 en onderzoeken de piste om de Trieststraat te verlengen waardoor er een rechtstreekse aansluiting komt op het klaverblad in Zelzate. Deze ontsluiting is te belangrijk voor onze inwoners en ondernemingen en moet het voorwerp van onderhandeling zijn met de hoogste beleidsniveau’s.

 

 • SamenPlus start een landbouwers- en ondernemersloket op. Ondernemen in Assenede moet eenvoudig en efficiënt kunnen. We willen zoveel mogelijk meedenken en mogelijke hindernissen voor (startende) ondernemers en landbouwers wegnemen.

 

 • Met de oprichting van een beeldkwaliteitskamer zal SamenPlus zich bij bouwprojecten onafhankelijk en professioneel laten begeleiden in het bewaren van een evenwicht tussen aan de ene kant de noden van het heden en van de toekomst en aan de andere kant de waardevolle geschiedenis van onze gemeente.

 

 • Autodelen en fietsdelen is ecologisch en sociaal. De gemeente stelt haar gemeentelijk wagenpark ter beschikking dat na de kantooruren en/of tijdens het weekend door de inwoners gebruikt kan worden. 

 

 • We installeren elektrische laadpunten op strategische rust- en parkeerpunten voor fietsers en auto’s. We zetten zoveel mogelijk in op duurzame energietechnieken. Zo willen we ook zonnepanelen op elk dak van een gemeentelijk gebouw. De openbare verlichting zal branden met led-verlichting en aangesloten worden op een lichtsensor zodat de lichten niet onnodig branden.

 

 • Land- en tuinbouwers krijgen een vulplaats voor sproeitoestellen. Dit is een plaats waar ze water kunnen pompen uit een waterloop voor hun sproeitoestellen zonder dat er een risico bestaat op vervuiling.

 

 • We willen op enkele centrale plaatsen ondergrondse huisvuilcontainers installeren. Zo kunnen we kleinere hoeveelheden huishoudelijk afval verzamelen, tegen een kleine vergoeding. Voor mensen die minder afval produceren, zal de hoge kostprijs van huisvuilzakken minder wegen op hun budget. En hopelijk gaat dit ook het sluikstorten tegen.
  Het is nu al mogelijk om huisvuilzakken per stuk aan te kopen, maar we zorgen dat dit beter bekend gemaakt wordt.

 

 • De schuldgraad van Assenede brachten we deze legislatuur tot onder het Vlaamse gemiddelde. De volgende legislatuur willen we de schuldgraad op hetzelfde niveau van de omliggende gemeenten houden.

 

 • We zorgen voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein.

 

 • Met enkele noodzakelijke rioleringswerken zorgen we ervoor dat het afvalwater wordt gezuiverd. Er zijn grote (verplichte) werken gepland in de Prins Boudewijnlaan, Graafjanstraat, Rijkestraat en Koning Albertstraat en tenslotte de Stoepestraat.
Loading