Aandacht voor onze senioren en kwetsbaren

  • We maken van de kerk in Boekhoute een multifunctioneel centrum waar iedereen van 2 tot 102 jaar actief kan zijn. De kerkelijke functie van het gebouw en de tentoonstellingsruimte blijven behouden, maar er zal daarnaast ook plaats zijn voor de buitenschoolse opvang (IBO), voor een dorpsrestaurant voor senioren en voor activiteiten en evenementen van de Asseneedse verenigingen.

 

  • Via huisbezoeken peilt het OCMW naar de zorgnoden van hoogbejaarde thuiswonende senioren die nog niet bij het OCMW gekend zijn. Indien nodig wordt samen met de betrokkene een zorgplan op maat uitgewerkt.

 

  • Nu de lancering een feit is, gaan we op zoek naar extra partners die zich als aanbieder van sportieve of culturele activiteiten willen aansluiten bij de UiTPAS. We blijven bovendien inzetten op het bekendmaken van de UiTPAS. Iedere burger met een beperkt inkomen krijgt zo de kans om vrije tijd op een budgetvriendelijke wijze te beleven.

 

  • Voor mensen die minder mobiel zijn, bouwen we een groter aanbod uit. Ons systeem van mobiele ambtenaar maken we beter bekend bij de inwoners. Het bestaat erin dat een gemeentelijke ambtenaar thuis langsgaat bij mensen die zelf niet naar het gemeentehuis of naar een andere gemeentelijke dienst kunnen komen.

 

  • We onderzoeken de mogelijkheid om een Sociale Kruidenier te openen in Assenede. Inwoners met een beperkt inkomen kunnen daar aan verminderde prijzen basisproducten aanschaffen en een ontmoetingsplek vinden.

 

  • We gaan actief op zoek naar eventuele noden bij kwetsbare burgers.  Bijvoorbeeld: na een overlijden zitten nabestaanden met heel wat vragen en administratieve beslommeringen. Een maatschappelijk assistent komt na een overlijden op huisbezoek om na te gaan of het OCMW kan helpen op administratief of ander vlak.

 

  • We starten het project ‘fietsen zonder leeftijd‘ op. Wie niet mobiel (meer) is, kan beroep doen op vrijwilligers die je met een fietstaxi mee op uitstap nemen door onze gemeente.

 

  • Om de stoep voor hun huis sneeuwvrij te maken, kunnen zorgbehoevenden een sneeuwruimer inschakelen. Een telefoontje naar de sneeuwtelefoon van het gemeentehuis volstaat. Een vrijwilliger komt zo snel mogelijk langs om de klus te klaren. Dit kan ook binnen het project “Buren helpen buren” dat we willen opstarten.
Loading