Aandacht voor onze kinderen en jongeren

  • In de schoot van de jeugdraad komt een kinderen/jongerengemeenteraad. Ook burgerparticipatie door jonge mensen vinden wij heel belangrijk.

 

  • Een veilige schoolomgeving met aandacht voor luchtkwaliteit is een absolute prioriteit. We voeren daarom nieuwe schoolstraten in. Dit betekent dat wij bij het begin en het einde van de schooldag de straat ongeveer een kwartiertje afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Van zodra de betrokken wegen zijn overgenomen door de gemeente, kunnen de schoolstraten ingevoerd worden.
    Bovendien hertekenen we de schoolomgeving van Oosteeklo in samenwerking met de bewoners. We herevalueren de schoolomgeving van elke deelgemeente en passen aan waar nodig.

 

  • De buitenschoolse kinderopvang in verschillende deelgemeenten blijft onder onze aandacht. We streven naar kwalitatieve infrastructuur en willen daar op inzetten. 

 

  • SamenPlus erkent de nood van jongeren aan een plaats waar ze kunnen samenkomen. Elk positief initiatief dat hiertoe ondernomen wordt, zal actief door SamenPlus ondersteund worden. 

 

  • We breiden het speelplein uit met een tienerwerking tijdens schoolvakanties. Immers, onze 12-15-jarigen zijn nog te jong om vakantiewerk te doen, maar hebben wel de behoefte om op bijvoorbeeld wekelijkse basis samen te komen met leeftijdsgenoten.

 

  • We zetten nog meer in op de aanpak van kinderarmoede. Een integrale ondersteuning en begeleiding van kinderen en hun ouders in samenwerking met andere hulpverleners krijgt onze aandacht.  In onze volledige gemeentelijke dienstverlening moeten we extra aandacht voor de kwetsbare mensen hebben.

 

  • Met de bouw van nieuwe sport- en jeugdlokalen in Bassevelde en een nieuwe kleedkamers op de sport- en jeugdsite in Assenede heeft elke deelgemeente dan haar eigen jeugd- en sportinfrastructuur. 
Loading