Onze bestuurders

Het college van burgemeester en schepenen, (afgekort als ‘het college’) behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt, moeten altijd passen binnen de algemene krijtlijnen die de gemeenteraad heeft uitgezet.

Naast de burgemeester zijn er in Assenede vijf schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is. De burgemeester en schepenen zijn lid van SamenPlus.

 

Burgemeester: Philippe De Coninck

Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, Bevolking, Politie, Justitie, Erediensten, Veiligheid, IT, Digitalisering en Personeel

 

 

 

 

Eerste schepen: Servaas Van Eynde

Bevoegdheden: Financiën, Jeugd, Klimaat en Autonome Gemeentebedrijven

 

 

 

 

 

Tweede schepen: Alex Meulebroeck

Bevoegdheden: Openbare Werken, Nutsmaatschappijen, Waterlopen, Gebouwen en Ruimtelijke Ordening

 

 

 

 

 

Derde schepen: Chantal Bobelyn

Bevoegdheden: Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs,Cultuur, Bibliotheek, Toerisme en Dierenwelzijn

 

 

 

 

Vierde schepen: David Vercauteren

Bevoegdheden: Technische Dienst, Lokale Economie, KMO, Communicatie, Burgerparticipatie, Feestelijkheden, Landbouw en Polders

 

 

 

 

 

Vijfde schepen en OCMW-voorzitter: Hilde Baetslé

Bevoegdheden: Sociale Zaken, Welzijn en Seniorenbeleid, Stedenbouw, Milieu

Loading