Onze bestuurders

Het college van burgemeester en schepenen, (afgekort als ‘het college’) behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente en zorgt voor de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. De beslissingen die het college van burgemeester en schepenen neemt, moeten altijd passen binnen de algemene krijtlijnen die de gemeenteraad heeft uitgezet.

Naast de burgemeester zijn er in Assenede zes schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is. De burgemeester en schepenen zijn lid van SamenPlus.

 

Burgemeester: Philippe De Coninck

Bevoegdheden: Burgerlijke Stand, Bevolking, Communicatie,  Politie, Justitie, Erediensten, Veiligheid, IT en Personeel

 

 

 

Eerste schepen: Servaas Van Eynde

Bevoegdheden: Financiën, Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Autonome Gemeentebedrijven

 

 

 

 

Tweede schepen: Hubert Staelens

Bevoegdheden: Milieu, Landbouw, Polders en Wateringen, Toerisme

 

 

 

 

Derde schepen: Chantal Bobelyn

Bevoegdheden: Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs, Cultuur en Bibliotheek.

 

 

 

 

Vierde schepen: David Vercauteren

Bevoegdheden: Technische Dienst, Lokale Economie, KMO, Communicatie, Nutsmaatschappijen, Feestelijkheden en Dierenwelzijn

 

 

 

Vijfde schepen: Hilde Baetslé

Bevoegdheden: Openbare Werken, Stedenbouw en Waterlopen

 

 

 

 

 

Zesde schepen en OCMW-voorzitter: Dominique Buysse

Bevoegdheden: OCMW-voorzitter, Sociale Zaken, Welzijn en Seniorenbeleid

Loading