15 – Cindy Kenis

  • kandidaat nummer15
  • beroep: Personeels- en financieel verantwoordelijke
  • leeftijd: 39 jaar
  • gezinssituatie: wettelijk samenwonend met Jeroen Vanden Borre en 3 kinderen: Sarah (13j), Michiel (11j) en Thomas (9j)

 

CONTACTGEGEVENS

 

Ik ben Cindy en woon sinds 12 jaar in Bassevelde samen met mijn vriend en onze 3 kinderen – Sarah, Michiel en Thomas. Ik ben geboren in Bocholt (Limburg). Na mijn studies in Gent ben ik enkele jaren later naar Bassevelde verhuisd, terug naar het platteland.

Samen met mijn vriend werk ik in ons bedrijf, een KMO met ondertussen een 50-tal medewerkers. Ik ben er verantwoordelijk voor financiën en personeelsadministratie.

Ik engageer me met plezier voor SamenPlus, een team dat kan terugblikken op heel mooie realisaties in de voorbije jaren.  Als onafhankelijke wil ik los van partijkleuren deel uitmaken van deze goed gebalanceerde ploeg waarin rijpe ervaring en dynamische jonge krachten samenwerken om opnieuw mooie zaken te verwezenlijken voor iedereen.

Zelf wil ik me graag inzetten om mensen een “goed gevoel” te geven:  kansen voor ontmoeting (verenigingsleven, leefbare dorpskernen), evenwicht tussen privéleven en werk, ons heerlijk stukje natuur, en een omgeving waar jong en oud elkaar vindt.

Het verenigingsleven heeft altijd een centrale rol gespeeld in mijn leven. In mijn jeugd was ik al actief in KLJ, speelpleinwerking, (Jeugd) Rode Kruis en lid van de plaatselijke harmonie. In Bassevelde ben ik voorzitster van Markant en actief in het pas opgestarte Bewonersplatform.
Een bloeiend verenigingsleven voor jong én oud, de vele evenementen in de verschillende dorpen brengt mensen samen en zorgt voor levendige woonkernen waar iedereen echt kan ‘thuiskomen’.

In onze gemeente wordt gewerkt, gespeeld, gewoond, gefietst, geleefd,… Ik wil graag een positieve bijdrage leveren om het gebruik van de ruimte op een evenwichtige manier aan te kleden. Als landbouw, economie, toerisme en natuur in harmonie kunnen bestaan, kan onze gemeente een waardevolle parel (blijven) worden in het Meetjesland en mensen blijven aantrekken, voor één dag, of voor het leven.

Loading