Al die folders in onze brievenbus met óns belastinggeld?

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (art 192) bepaalt de maximumbedragen die partijen en kandidaten mogen uitgeven aan verkiezingspropaganda. Dat bedrag hangt af van het aantal kiezers. In Assenede mag elke lijst maximum 12.357 EUR uitgeven en elke kandidaat maximum 1.250 EUR. Dit wordt dus op Vlaams niveau vastgelegd en streng gecontroleerd. De partijen sparen door […]

Er zijn te weinig fietspaden en ze worden slecht onderhouden.

Het is absoluut terecht dat er nood is aan meer, veilige en goed onderhouden fietspaden. Vooral op het gebied van de fietsverbindingen tussen de 4 dorpskernen valt er nog veel te verbeteren. Maar tussen droom en werkelijkheid staan meestal praktische problemen. Groot knelpunt is de vaak lange weg om te onteigenen en de daarmee gepaard […]

De gemeente heeft er niet alles aan gedaan om een fietspad te realiseren langs de E34.

Op dit moment zijn de werken voor de bouw van een brug over de E34 aan het kruispunt Stroomstraat/Kraaigemstraat in volle gang. Tegen het voorjaar van 2019 komt Oosteeklo over de brug naar Bassevelde, net zoals Bassevelde dat zal doen richting Oosteeklo. Het wordt een kunstwerk met een rijvak in elke richting, met netjes afgescheiden […]

Het gemeentebestuur zet alleen in op stenen en niet op mensen…

Regelmatig klinkt vanuit de oppositie de kreet dat wij alleen maar luxe projecten bouwen … voor de ‘schone schijn’. Eerlijk gezegd begrijpen wij die kritiek niet. SamenPlus bracht Assenede binnen in de 21ste eeuw. Heel wat gedurfde projecten werden gerealiseerd waar de inwoners vandaag de vruchten van plukken. Zo maken de inwoners gretig gebruik van […]

De gemeente laat het onkruid in bermen woekeren en doet onvoldoende aan groenbeheer.

Wat velen niet weten is dat bermbeheer wettelijk vastgelegd is in het zogenaamde Bermbesluit. Dit besluit (Vlaamse Executieve van 27 juni 1984) is toepasselijk op de bermen en taluds gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Het gebruik van biociden op bermen is verboden. Via ecologisch bermbeheer streeft men ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk […]

De gemeentelijke dienstverlening is moeilijk bereikbaar.

De afgelopen jaren werden flinke stappen vooruit gezet. De gemeentelijke dienstverlening werd verder gedigitaliseerd en we zijn er van overtuigd dat er de komende jaren nog meer online kan gebeuren. Voor mensen die door een beperkte mobiliteit zelf niet naar het gemeentehuis of een andere gemeentelijke dienst kunnen komen, is nu reeds een gemeentelijk ambtenaar […]

Waar zijn al die schepenwissels voor nodig?

Een gemeentebestuur moet sinds deze legislatuur werken volgens een Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het is (gelukkig) niet meer zoals vroeger. Nu moet je een gemeente bekijken als een bedrijf, waarbij je verplicht een meerjarenplanning moet opstellen voor 6 jaar. Het gemeentebestuur bepaalt daarin haar prioriteiten en koppelt daar verplicht een sluitend budget aan vast. De […]

Assenede heeft veel schulden.

Assenede blijft een financieel gezonde gemeente, wat tegenstanders ook mogen beweren. Iedere gemeente heeft schulden. In de periode 2000 – 2006 waren immers heel wat investeringen nodig na vele jaren van stilstand onder het toenmalige CVP-gemeentebestuur (vroeger CVP = huidige CD&V). De afgelopen 6 jaar zijn geen nieuwe leningen aangegaan en alle investeringen werden betaald […]

Loading