Boekhoute

Gerealiseerd:
  • vernieuwing van de Notelaarsbrug (2018)
  • realisatie van een tentoonstellingsruimte in een deel van de kerk (2014)
  • schaapbegrazingsproject op de dijken (2013)
  • reconstructie van Den Dodendraad (opening 2013)
  • dorpskernvernieuwing en vernieuwing van de rioleringsstelsels (opening 2009; € 1.500.000)
  • realisatie van het bezoekerscentrum annex dorpshuis (opening 2004)

 

Opgestarte dossiers:
  • herstel monument BOU8
  • de kerk uitbouwen tot een multifunctionele ruimte. De kerkelijke functie van het gebouw en de tentoonstellingsruimte blijven behouden, maar er zal daarnaast ook plaats zijn voor de buitenschoolse kinderopvang (IBO), voor een dorpsrestaurant voor senioren en voor activiteiten en evenementen van de Asseneedse verenigingen.
  • herstel grafmonument De Block
Loading