Bassevelde

Gerealiseerd:
 • restauratie kerk (fase 1 gereed in 2013, fase 2 gereed in 2018)
 • oprichting bewonersplatform Bassevelde
 • aanleg Schaarse Wegel
 • aanleg Hoge Vorst Wegel  (kostprijs € 14.000)
 • fietsrustplaats op het kruispunt van de oude spoorwegbedding en de Oude Boekhoutestraat
 • parkbegraafplaats (2012)
 • openstellen pastorijtuin
 • dorpskernvernieuwing en nieuw rioleringsstelsel (opening 2004)

 

Opgestarte dossiers:
 • nieuw dorpshuis “Bassevelde” (opening 2018 – kostprijs € 975.000)
 • Het voetbalterrein KVV Klauwaarts werd aangekocht, samen met uitbreidingen. Hier komt een concrete invulling van een volwaardig jeugd- en sportdomein naar het voorbeeld van de andere deelgemeenten.
 • aankoop terrein gemeenteschool
Loading