Wat voor verenigingen telt, telt ook voor politieke kandidaten

Minder dan een week voor de verkiezingen halen de kandidaten van de verschillende partijen alles uit de kast om ‘gezien’ te worden. Maar ook tijdens de laatste dagen moeten de spelregels gevolgd worden, al hebben sommige partijen het daar een beetje lastig mee. We zetten het hier op een rijtje, maar je kunt alles ook nalezen op www.vlaanderenkiest.be, mocht je het niet van ons aannemen.

 

Moet een gemeente aanplakborden voor verkiezingsaffiches voorzien?
De gemeenten zijn niet verplicht te zorgen voor plaatsen of borden voor verkiezingspropaganda. De beslissing of er borden worden geplaatst, wanneer en hoeveel, behoort tot de lokale autonomie van de gemeenten. De besturen dienen er op toe te zien dat rekening houdend met de beginselen van behoorlijk bestuur, de gelijke behandeling tussen alle lijsten gegarandeerd wordt.
In Assenede vind je de aanplakborden aan het gemeentehuis.

 

Waar mag je verkiezingsaffiches aanbrengen?
Verkiezingsaffiches mogen enkel op de plaatsen die door de gemeente zijn bestemd voor aanplakking of die vooraf schriftelijk zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.
Op andere goederen beheerd door openbare besturen mogen verkiezingsaffiches niet.

 

Wat als… er toch borden (voor verkiezingen, evenementen, enz.) worden gezet op openbaar domein?
Je kunt het integraal nalezen in het politiereglement (onderafdeling 7, artikels 1.20 t.e.m. 1.25), maar elke vereniging in Assenede (behalve sommige politieke kandidaten) weet dat er regels zijn die verschillen naargelang het soort weg waar je reclame plaatst. Borden, panelen en dergelijke die verkeerdelijk of zonder toelating langs of op de openbare weg staan zullen door de gemeentediensten en op kosten van de overtreders verwijderd worden. Zeker nadat de verantwoordelijken eerst vriendelijk en informeel verzocht werden de borden te verwijderen.
Wij zijn voor eerlijke en correcte politiek. Voor iedereen gelijk.

 

Trouwens, de sociale media is een uitstekend kanaal waarbij je heel wat kiezers kunt bereiken. Bovendien is het ook veel duurzamer.

Loading