Startvergadering voor sport- en recreatieplan voor Bassevelde een feit

De schepen van ruimtelijke ordening, Servaas Van Eynde en Veneco hebben de startvergadering voor een masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan sport en recreatie Bassevelde achter de rug.

Concreet betekent dit dat het startschot is gegeven voor een vernieuwde jeugd- en sportsite zoals we dat al kennen in Oosteeklo en Assenede. Er komen nieuwe jeugdlokalen (KLJ Bassevelde), een lokaal voor LRV Sint-Agatha en een nieuwe kantine en kleedkamers voor de voetbal. Maar er is uiteraard nog een lange weg te gaan alvorens er gebouwd kan worden.

#samenwerkt

Loading