Waar zijn al die schepenwissels voor nodig?

Een gemeentebestuur moet sinds deze legislatuur werken volgens een Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Het is (gelukkig) niet meer zoals vroeger. Nu moet je een gemeente bekijken als een bedrijf, waarbij je verplicht een meerjarenplanning moet opstellen voor 6 jaar. Het gemeentebestuur bepaalt daarin haar prioriteiten en koppelt daar verplicht een sluitend budget aan vast. De vooropgestelde doelen moeten uitgevoerd worden. Vroeger had het gemeentebestuur veel meer vrijheid, maar zo werden de budgetten ook al eens overschreden.

Het meerjarenplan moet gevolgd worden door het schepencollege, ongeacht wie de schepen op dat ogenblik ook is. Het is dus perfect mogelijk dat een andere schepen op een bepaald moment overneemt, net zoals een manager in een modern bedrijf. Het is namelijk niet die ene schepen die alleen beslissingen neemt, maar het volledige college dat samen bestuurt.
Van instabiliteit was er de afgelopen 6 jaar dus nooit sprake. Bovendien is het aan de ervaren politici om hun kennis en ervaring tijdig door te geven. Ook een schepen moet ooit eens het vak leren. Deze lijn trekken we straks door met een nieuwe kandidatenlijst met 50% ervaren politici en 50% nieuwe, gedreven mensen. De mix van vernieuwing, verjonging en ervaring.

In deze sterk veranderende maatschappij is 6 jaar lang. Soms biedt de aanpak van een tussentijdse nieuwe schepen net nieuwe inzichten om de vastgelegde prioriteiten te verwezenlijken. We begrijpen de bekommernissen en zullen niet iedereen hiervan kunnen overtuigen, maar wij hebben deze wissels niet noodzakelijk als zwakte, maar als een verrijking ervaren.

Loading