Het gemeentebestuur zet alleen in op stenen en niet op mensen…

Regelmatig klinkt vanuit de oppositie de kreet dat wij alleen maar luxe projecten bouwen … voor de ‘schone schijn’. Eerlijk gezegd begrijpen wij die kritiek niet. SamenPlus bracht Assenede binnen in de 21ste eeuw. Heel wat gedurfde projecten werden gerealiseerd waar de inwoners vandaag de vruchten van plukken.
Zo maken de inwoners gretig gebruik van de sporthal, de sport- en jeugdsites, de Bijenkorf, enz. Soms moesten er ook moeilijke keuzes gemaakt worden, maar ook dan werden er alternatieven voorzien om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Alle bouwinvesteringen zijn gericht op de bevolking, jong tot oud. Wat zijn stenen immers zonder mensen en wat zijn mensen zonder stenen?

Is het zo verkeerd om te investeren in stenen als we onze kinderen/jongeren deugdelijk gemeentelijk onderwijs en voldoende kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang kunnen bieden? Is het investeren in een bedrijventerrein alleen maar bouwen om te bouwen of is het investeren in ondernemen en werkgelegenheid voor onze gemeente? Bestaat goede ouderenzorg met diensten en activiteiten vanuit AanZ en OCMW dan alleen uit stenen en beton? Is het aanleggen van Finse looppistes, plaatsen AED-toestellen, preventie-acties dan geen investering in onze gezondheid? Was het renoveren van de kerken in Assenede en Bassevelde dan niet nodig ?
En wat dan met het aanbod aan cultuur, bibliotheek, film, tentoonstelling, museum en evenementen in onze gemeente? Steengoed dus!

Bomen planten, trage wegen, veilige fietsverbindingen, uitbreiding dorpsrestaurant en dienstverlening dienstencentrum, renovatie seniorenwoningen, aankoop van natuurgebied, waterzuivering en riolering, dorpshuis, sport- en recreatieterreinen, jeugdlokalen… SamenPlus investeert echt wel in mensen en in een gemeente waar het aangenaam vertoeven is.

Loading