Er zijn te weinig fietspaden en ze worden slecht onderhouden.

Het is absoluut terecht dat er nood is aan meer, veilige en goed onderhouden fietspaden. Vooral op het gebied van de fietsverbindingen tussen de 4 dorpskernen valt er nog veel te verbeteren.
Maar tussen droom en werkelijkheid staan meestal praktische problemen. Groot knelpunt is de vaak lange weg om te onteigenen en de daarmee gepaard gaande kosten. Ook aanleg en onderhoud kosten enorm veel geld. We moeten blijven investeren, maar de kostprijs maakt dat we dit over een lange termijn moeten uitspreiden. We kunnen een € maar 1 keer uitgeven.

Ondanks de budgettaire beperkingen waren er toch heel wat investeringen. Zo is bij de dorpskernvernieuwing veel aandacht uitgegaan naar de veiligheid van de fietser en voetganger, in de eerste plaats rond de schoolomgeving. En er zijn een aantal Trage Wegen, de alternatieve wegen voor lokaal verkeer zoals de kerkwegels, opgewaardeerd. Een voorbeeld hiervan is het fietspad Oosthoek in Oosteeklo dat €600.000 heeft gekost. Ook de KMO-zone kreeg een weg exclusief voor fietsers, bromfietsers en voetgangers.

Loading