De gemeente heeft er niet alles aan gedaan om een fietspad te realiseren langs de E34.

Op dit moment zijn de werken voor de bouw van een brug over de E34 aan het kruispunt Stroomstraat/Kraaigemstraat in volle gang. Tegen het voorjaar van 2019 komt Oosteeklo over de brug naar Bassevelde, net zoals Bassevelde dat zal doen richting Oosteeklo. Het wordt een kunstwerk met een rijvak in elke richting, met netjes afgescheiden dubbelrichtingsfietspad, aan de kant waar het nu ook ligt in de Kraaigemstraat en Stroomstraat. De brug neemt haar aanloop in een bocht, zodat ze ten westen van het huidige kruispunt over de snelweg zal lopen. Wie de details wil kennen, kan een kijkje nemen op wegenenverkeer.be/assenede.
Een belangrijk onderdeel van de transformatie is de omvorming van de zuidelijke bedieningsweg (kant Oosteeklo) tot volwaardige verkeersader. De verbrede weg moet het verkeer van Oosteeklo naar het kruispunt van de Oosthoek en de Vaartstraat in Kaprijke leiden om daar de E34 op te rijden.

Bij de bevolking ontstond terecht de bezorgdheid over het ontbreken van een fietspad langs de E34. De te verbreden parallelweg, die de weggebruiker naar kruispunt Oosthoek en later naar knooppunt Kaprijke moet leiden, krijgt van het Agentschap Wegen en Verkeer raar genoeg geen fietspad. De laconieke reactie van AWV was dat auto’s zich maar aan de snelheidsbeperking van 70 km/u moeten houden. In werkelijkheid zal het erop neerkomen dat de fietser vooral zelf zal moeten instaan voor het eigen lijfsbehoud onder het motto Opzij, Opzij, Opzij …

Bovendien wordt gevreesd dat de brug zal zorgen voor een flinke toename van de druk op scholierenroutes zoals de Beekstraat als toegang tot kruispunt Kaprijke en op de dorpskernen van Oosteeklo en Lembeke. Nu al vormt de aansluiting van de Beekstraat op de Vaartstraat al vaak een kurk op de fles.

Het SamenPlus schepencollege heeft hiervoor direct het AWV aangeschreven en gewezen op de verkeersonveilige situatie voor de fietsers. Het probleem werd ook aangekaart door onze provincieraadsleden Philippe De Coninck en Dominique Buysse. Als gemeentebestuur zijn we niet bevoegd en dus afhankelijk van het Vlaamse niveau. Daarom brachten wij ook de bevoegde minister en diverse parlementairen op de hoogte van deze ongewenste situatie.
SamenPlus zal blijven hameren op de noodzaak van een fietspad langs de parallelweg!

Loading