Assenede heeft veel schulden.

Assenede blijft een financieel gezonde gemeente, wat tegenstanders ook mogen beweren. Iedere gemeente heeft schulden. In de periode 2000 – 2006 waren immers heel wat investeringen nodig na vele jaren van stilstand onder het toenmalige CVP-gemeentebestuur (vroeger CVP = huidige CD&V).

De afgelopen 6 jaar zijn geen nieuwe leningen aangegaan en alle investeringen werden betaald vanuit de gemeentekas. De schuldenlast werd aanzienlijk verminderd tot op het niveau van het Vlaams gemiddelde. De schuld wordt stelselmatig afgebouwd van 20,8 miljoen in 2014 naar 10,9 miljoen tegen 2020. Dit is een halvering op 6 jaar tijd. In de volgende legislatuur wil SamenPlus de schuldgraad op hetzelfde niveau van de omliggende gemeenten.

Er is op dit moment al sprake van een positieve “autofinancieringsmarge”, een duur woord voor “financiële gezondheid”. De aanvullende gemeentelijke belasting en de onroerende voorheffing bleven de jongste 18 jaar ongewijzigd. In beide gevallen zitten we zelfs onder het Vlaamse gemiddelde. Een verhoging van de belastingen is ook de komende 6 jaar zeker niet nodig. We blijven financieel gezond en kunnen nieuwe investeringen perfect aan.

Loading